INKCODE SERVICE LIMITED PARTNERSHIP

Thermal Transfer Overprinter

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิงค์โค้ต เซอร์วิส 

  ตัวแทนจำหน่ายเครื่องพิมพ์ระบุสถานะผลิตภัณฑ์งานอุตสาหกรรม ยี่ห้อ มาร์เคม อิมาจ ดูแลและบริการในพื้นที่ภาคใต้ ทั้ง 14 จังหวัด โดยมีเครื่องพิมพ์ หมึกพิมพ์ และน้ำยาผสม รวมถึงการบริการเมื่อเครื่องขัดข้อง การบำรุงรักษา ให้คำแนะนำและการฝึกอบรมให้กับผู้ใช้งาน 

 

 

 

   เลขที่ 1 ซอย2/1 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110

   โทรศัพท์ 074-848400 โทรสาร 074-211452 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09-73560360

 
                                                                                                                                                                                                
 
 
Visitors: 1,160